In de zomer van 2019 zijn wij eerst zo noordelijk mogelijk naar de Vesteralen gereden. Daarna zijn wij iets lager in de Lofoten neergestreken om vervolgens op ons gemak via Zweden weer richting huis af te zakken.